طرحهای اتمام یافته قطب

  • سنتز و ساخت مواد رنگزای مورد مصرف در سلول های خورشیدی - جناب آقاي دكتر سيامك مراديان
  • سنتز يك سري جديد از مواد رنگزاي نفتاليميدي و كاربرد آنها در سلول هاي خورشيدي - جناب آقاي دكتر كمال الدين قرنجيگ
  • عامل دار کردن گرافن به منظور بهبود پراكنش در ماتريس رزيني اپوكسي - سركار خانم دكتر زهرا رنجبر
  • طراحي سنسور نوري بر پايه رنگهاي فلورسانس - سركار خانم دكتر شهره روحاني
  • طراحي و ساخت تركيب فتوسوئيچ بر پايه دي تينيل ها و بررسي پاسخ هاي نوري آنها در فازهاي مايع و جامد جهت كاربرد در ديسك ها و حافظه هاي نوري با قابليت دوباره نويسي - سركار خانم فرحناز نورمحمديان
  • بررسي مورفولوژي و ساختار باريت بعنوان پركننده مصرفي در صنعت رنگ- جناب آقاي دكتر امين سالم

طراحي پرتال|طراحي پورتالطراحي پرتال (طراحي پورتال): آرانا نتورک