سنتز یک ماده رنگزای جدید بر پایه آلیل نفتالمید و بررسی خواص نوری آن به عنوان حسگر فلورسنتی و کالریمتری یون فلوراید

تاریخ ایجاد: یکشنبه 2 مهر 1391
تاریخ انتشار: دوشنبه 3 مهر 1391
تعداد بازدید: 966

طراحي پرتال|طراحي پورتالطراحي پرتال (طراحي پورتال): آرانا نتورک